BÁN HÀNG ĐỘT PHÁ – XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ