Khai giảng khóa học Facebook Marketing 4.0 K88 HN với gần 120 học viên