Chiến Lược Kinh Doanh Là Gì?

Chiến lược kinh doanh cung cấp hướng dẫn quan trọng, làm nền tảng  định hướng cho sự thành công của một tổ chức. Là bước không thể bỏ qua trước khi tiến hành sản xuất hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Hãy cùng Taki Academy tìm hiểu kĩ hơn trong bài viết dưới đây nhé.

chiến lược kinh doanh
Chiến lược kinh doanh là gì?

1. Chiến lược kinh doanh là gì?

Chiến lược kinh doanh đóng vai trò là một bản thiết kế tổng thể, tập trung vào mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Đồng thời hướng dẫn các hoạt động để đạt được mục tiêu đó. Nó tương tự như một bản phác thảo chi tiết về hướng đi của tổ chức. Trong đó gồm các quyết định chiến lược và chiến thuật mà doanh nghiệp cần triển khai để đảm bảo thành công trong tương lai.

Tại sao cần có chiến lược kinh doanh
Chiến lược kinh doanh là gì?

Chiến lược kinh doanh này cũng là cơ sở để quản lý các hoạt động của doanh nghiệp. Nó là cầu nối giữa các bộ phận và phòng ban trong tổ chức, đảm bảo đều hướng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp. Điều này là cần thiết để doanh nghiệp có thể tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường và đạt được hiệu suất kinh doanh tối đa.

2. Tại sao cần có chiến lược kinh doanh?

Để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bởi nó mang giá trị cốt lõi giúp làm nên thành công của doanh nghiệp:

 • Thiết lập một hướng đi rõ ràng cho doanh nghiệp, giúp tổ chức hiểu rõ mục tiêu và cách thức qua việc cụ thể hóa các mục tiêu.
 • Định hình kế hoạch kỹ lưỡng để tận dụng cơ hội và đối phó rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

Tại sao cần có chiến lược kinh doanh?

 • Giúp doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với biến động trên thị trường, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của quá trình hoạt động.
 • Hỗ trợ quản lý đội ngũ nhân sự, hướng dẫn mọi người hướng tới mục tiêu chung và thúc đẩy tinh thần đồng đội.

3. Đặc điểm

3.1 Tính toàn diện

Chiến lược của một doanh nghiệp phản ánh tổng quan về tình hình và được xây dựng dựa trên nhu cầu phát triển tổng thể của doanh nghiệp. Nó định hình hành động tổng thể và mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp.

Mặc dù các hoạt động địa phương là một phần không thể thiếu của chiến lược, nhưng chúng được tính vào như một phần của hành động tổng thể. Điều này giúp tạo ra một chiến lược kinh doanh toàn diện và có hệ thống.

3.2 Tính lâu dài

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp không chỉ là sự phản ánh của nhu cầu phát triển dài hạn mà còn là một kế hoạch toàn diện về cách tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai xa.

Tuy việc xây dựng chiến lược kinh doanh phụ thuộc vào tình hình hiện tại của môi trường bên ngoài và điều kiện nội tại của doanh nghiệp, và có thể dẫn dắt hoặc hạn chế các hoạt động sản xuất và vận hành hiện tại, nhưng tất cả những điều này đều được thiết lập với mục tiêu phát triển lâu dài và dành cho tương lai.

Tính lâu dài
Tính lâu dài

Mọi mục tiêu hành động và việc lập kế hoạch kinh doanh và cơ bản không thay đổi nhằm đạt được các mục tiêu xác định để thích ứng với sự biến đổi của điều kiện môi trường được coi là chiến lược.

Cách tiếp cận linh hoạt và thích ứng với biến đổi ngắn hạn để đáp ứng tình hình hiện tại và giải quyết các vấn đề địa phương được coi là một chiến thuật.

3.3 Sức kháng cự

Chiến lược kinh doanh không chỉ là một bản kế hoạch hành động để đối phó với môi trường cạnh tranh đầy áp lực. Mà còn đáp ứng những thách thức đa dạng từ mọi hướng.

Nó khác biệt so với các kế hoạch không tính đến cạnh tranh và thách thức, mà tập trung vào việc cải thiện hiệu suất hiện tại và tăng cường quản lý kinh doanh. Chỉ khi những nhiệm vụ này góp phần vào việc nâng cao khả năng cạnh tranh và đối mặt với thách thức, thì chúng mới thật sự phản ánh bản chất của chiến lược.

 

Sức kháng cự
Sức kháng cự

Với tình hình hiện tại, chiến lược kinh doanh ra đời và phát triển nhằm đáp ứng sự cạnh tranh dữ dội và những thách thức không ngừng. Mục tiêu của chiến lược là chiếm ưu thế, vượt qua đối thủ, và đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

3.4 Có quy trình cụ thể

Chiến lược công ty quy định hướng đi dài hạn, các mục tiêu, trọng tâm phát triển, và các nguyên tắc hành động cơ bản, cũng như các biện pháp chính và các bước cần thực hiện. Đây là các quy định nguyên tắc và tổng quát của một chương trình hành động, cần trải qua quá trình phát triển, phân loại, và thực hiện trước khi lập kế hoạch kinh doanh cụ thể.

Chiến lược kinh doanh cần có quy trình cụ thể
Chiến lược kinh doanh cần có quy trình cụ thể

Những đặc điểm này làm nổi bật sự khác biệt giữa chiến lược kinh doanh và các phương pháp ra quyết định cũng như lập kế hoạch khác. Chiến lược kinh doanh mang tất cả các đặc điểm của một kế hoạch tổng thể, hướng đến một tương lai dài hạn, có tính cạnh tranh và có chương trình.

Chiến lược kinh doanh đóng vai trò như một phương tiện chỉ dẫn cho sự thành công của doanh nghiệp. Nó đòi hỏi việc xây dựng một chiến lược phù hợp và hiệu quả để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp trong tương lai.

4. Cách lựa chọn chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp

4.1 Cơ sở lựa chọn

Phân tích SWOT

Đánh giá các yếu điểm, mạnh điểm, cơ hội và đe dọa của doanh nghiệp sẽ giúp xác định môi trường ngoại vi và điểm mạnh, yếu của tổ chức, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.

Phân tích SWOT
Phân tích SWOT

Nghiên cứu thị trường

Hiểu rõ về nhu cầu của khách hàng, đặc điểm của thị trường cũng như hành vi của đối thủ cạnh tranh là cơ sở quan trọng để định hình chiến lược kinh doanh.

Phân tích ngành công nghiệp

Nắm bắt xu hướng và tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp mà doanh nghiệp hoạt động là quan trọng để đề xuất chiến lược phù hợp.

Tài chính và nguồn lực

Đánh giá khả năng tài chính, nguồn lực và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh sẽ hỗ trợ trong việc chọn lựa chiến lược phù hợp.

4.2 Phương pháp lựa chọn

Chiến lược được lựa chọn cần phải đáp ứng chặt chẽ các yêu cầu và cần tối ưu các tiêu chí sau:

 • Xác định các tiêu chí đánh giá, như tổng số lợi nhuận, mức độ rủi ro, và lợi thế cạnh tranh.
 • Đánh giá mức độ quan trọng của từng tiêu chí. Điều này thường được thể hiện thông qua việc gán điểm từ thấp đến cao cho mỗi tiêu chí.

Phương pháp lựa chọn

 • Phân tích và tính điểm. Cần phải đánh giá điểm cho mỗi phương án chiến lược dựa trên các tiêu chí đã xác định. Sau đó, tính tổng số điểm của mỗi phương án.
 • So sánh và lựa chọn chiến lược kinh doanh. Dựa trên nguyên tắc tổng số điểm cao nhất, nhưng cũng có thể xem xét các yếu tố khác như mức độ trung bình của điểm đạt được.

4.3 Yêu cầu khi lựa chọn

Để lựa chọn được chiến lược kinh doanh phù hợp, cần đảm bảo một số yếu tố sau:

 • Chiến lược kinh doanh cần đảm bảo phù hợp với khả năng tài chính, cơ sở vật chất và nhân sự của doanh nghiệp.
 • Cần đồng nhất giữa quan điểm và phương pháp quản lý của Ban Giám đốc với chiến lược kinh doanh.
 • Chiến lược lựa chọn phải phản ánh đúng và phù hợp với điều kiện môi trường kinh doanh hiện tại.
Yêu cầu khi lựa chọn chiến lược kinh doanh
Yêu cầu khi lựa chọn chiến lược kinh doanh

Lựa chọn chiến lược là bước quan trọng đồng thời định hình cho quá trình thực hiện chiến lược của doanh nghiệp. Xây dựng được chiến lược kinh doanh đúng đắn cùng hệ thống các bước chuẩn chỉ sẽ tạo đà cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Sau khi lựa chọn chiến lược, bước tiếp theo là triển khai và thực hiện nó một cách hiệu quả. Đây là giai đoạn chuyển đổi những kế hoạch chiến lược thành hành động cụ thể và là bước quan trọng trong việc biến ước mơ thành hiện thực cho doanh nghiệp.

Thông qua bài viết trên, Taki hy vọng bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn chiến lược kinh doanh cũng như những kiến thức cần lưu tâm khi lên một chiến lược cho doanh nghiệp. Cảm ơn bạn đẽ theo dõi bài viết.